Hamninformation

Vi har för närvarande 323 färdigställda båtplatser. Totalt beräknas hamnen nå en kapacitet på närmare 600 platser. Samtliga platser i hamnen är förhyrda.

Båtplatsen

Våra flytbryggor från Rixö-bryggan är rejäla och borgar verkligen för att  Du ska ligga säkert även i hårda vindar. Samtliga båtplatser är utrustade med båtbommar från WM-bommen. Du som har en plats som är 8 meter eller längre kan välja att ha gångbar bom på ena sidan.

El & Vatten

Du har tillgång till vatten på samtliga bryggor. El tankar du i stolparna på bryggan, med marinans eget el/låskort. Du betalar enbart för den el du själv förbrukar. Priset per kilowatttimme är 2 kr. Instruktioner för hur elstolpana fungerar hittar du här.
De mindre bryggorna C-D har inga elstolpar. Om du behöver el för en kortare stund så kan du lägga dig på utsidan A eller I-bryggan och använda elstolparna där.

Parkering

Ingen parkeringsavgift tillkommer. Du kan parkera längs vägen, eller på grusytorna runt bergen och ut mot havet.

Toalett

Det finns tillgång till toalett på området. Den är placerad i den lilla röda boden, bredvid det grå huset.
 I dagsläget finns dock inte tillgång till dusch.